Prekongresskurs

 

Aktivitet som medisin – til pasienten din! Invitasjon til kurs, 21. november 14.00 - 20.00.

Exercise is Medicine Norge (EIM Norge) er en forening med NIMF og FFI er som stiftere. Vårt mål er økt bruk av fysisk aktivitet som forebygging og behandling av en rekke sykdommer i befolkningen, spesielt rettet mot primærhelsetjenesten som nedslagsfelt. 

Det er velkjent at fysisk aktivitet er gunstig for god helse i befolkningen. Likevel velger et fåtall å bevege seg i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet. Det klart største potensiale i å bedre folkehelsen er å implementere kunnskapsbaserte livsstilsendringer for flest mulig. Kurset «Exercise is Medicine» vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget hos leger og annet helsepersonell som ønsker å motivere til endringsarbeid i egen praksis. 

Vi har laget et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til å anbefale fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet). 

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

  1. Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer). 

  2. Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring (3 timer). Med praktiske øvelser.

Terje Halvorsen og Eivind Meland vil stå for undervisningen.  

Terje Halvorsen er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og autorisert som Idrettslege fra NIMF. Han har bl.a. arbeidet som sjeflege og administrerende direktør på Norsk idrettsmedisinsk institutt, og direktør for folkehelse i Stamina Group. Han har vært landslagslege i Håndballforbundet og Fotballforbundet. Terje er meget opptatt av temaet fysisk aktivitet og helse, og at mer helsepersonell tar i bruk fysisk aktivitet som forebygging og behandling innen helsevesenet.

Eivind Meland er utdannet allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på forebygging av hjerte- og karsykdom i flere tiår. Hovedfokus i forskningen i de siste 10-20 årene har vært på motivasjonens betydning for atferdsendring. Han har også deltatt aktivt som universitetslærer i utvikling av studentundervisning med kommunikasjon og motivasjon som fokus.

Kurset er godkjent med 6 kurstimer hos Den norske legeforening innen spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, nevrologi, onkologi og psykiatri. 

EIM Norge inviterer leger og annet helsepersonell til å delta på kurset. Legekontorenes hjelpepersonell og Frisklivssentralens medarbeidere inviteres også til å delta på kurset. 

Det er ingen kursavgift. 

Ta kontakt med vår koordinator Fredrik Kristiansen på fredrik.kristiansen@exerciseismedicine.no for mer informasjon. 

Du kan også lese mer om oss på www.exerciseismedicine.no eller https://www.facebook.com/EIMNorge/

 

Påmelding her: http://www.trippus.net/eim/lillehammer2019

 

Kursbevisblir tilsendt etter fullført kurs.  

 

Program

21. november kl. 14.00-20.00

Helseeffekt av fysisk aktivitet med aktivisering

 

Kl. 14.00 – 15.15           

Introduksjon: Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og anbefalinger.
Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

Enkelte psykiske lidelser

Hjerte- og karsykdom

Pause 10 minutter

Kl. 15.25 – 16.30      

Muskel- og skjeletthelse

Diabetes type 2

Enkelte kreftlidelser

Lunsj 30 minutter

 

Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

Kl. 17.05 – 17.55  Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers egne holdninger til endringer

Kl. 18.00 – 18.55  Prinsipper for endring- /stadiemodellen, tiltak i ulike endringsfaser

Kl. 19.00 – 19.50  Verktøy som kan styrke motivasjon for endring

Kl. 20.00 – 20.10  Oppsummering, evaluering. 

Teknisk arrangør og kontakt